RANGKAIAN BIMBINGAN PERNIKAHAN

RUKUN ISLAM :

 • Mengucap dua kalimah syahadah.
 • Mendirikan solat.
 • Berpuasa di bulan Ramadhan.
 • Menunaikan zakat.
 • Menunaikan haji di Mekah bagi yang mampu.


RUKUN IMAN :

 • Beriman kepada ALLAH SWT
 • Beriman kepada Malaikat-malaikat
 • Beriman kepada Kitab-kitab
 • Beriman kepada Rasul-rasul
 • Beriman kepada Hari Kiamat
 • Beriman kepada Qada dan Qadar


RUKUN NIKAH :

 • Ada calon mempelai pengantin pria dan wanita
 • Ada wali pengantin perempuan
 • Ada dua orang saksi pria dewasa
 • Ada ijab qabul
 • Ada mahar


SYARAT SAH NIKAH :
1. Mempelai Laki-Laki / Pria

 • Agama Islam
 • Tidak dalam paksaan
 • Pria / laki-laki normal
 • Tidak punya empat atau lebih istri
 • Tidak dalam ibadah ihram haji atau umroh
 • Bukan mahram calon istri
 • Yakin bahwa calon istri halal untuk dinikahi
 • Cakap hukum dan layak berumah tangga
 • Tidak ada halangan perkawinan


2. Mempelai Perempuan / Wanita

 • Beragama Islam
 • Wanita / perempuan normal (bukan bencong/lesbian)
 • Bukan mahram calon suami
 • Mengizinkan wali untuk menikahkannya
 • Tidak dalam masa iddah
 • Tidak sedang bersuami
 • Belum pernah li’an
 • Tidak dalam ibadah ihram haji atau umrah


3. Syarat Wali Mempelai Perempuan

 • Pria beragama islam
 • Tidak ada halangan atas perwaliannya
 • Punya hak atas perwaliannya


4. Syarat Bebas Halangan Perkawinan Bagi Kedua Mempelai

 • Tidak ada hubungan darah terdekat (nasab)
 • Tidak ada hubungan persusuan (radla’ah)
 • Tidak ada hubungan persemendaan (mushaharah)
 • Tidak Li’an
 • Si pria punya istri kurang dari 4 orang dan dapat izin istrinya
 • Tidak dalam ihram haji atau umrah
 • Tidak berbeda agama
 • Tidak talak ba’in kubra
 • Tidak permaduan
 • Si wanita tidak dalam masa iddah
 • Si wanita tidak punya suami


5. Syarat-Syarat Syah Bagi Saksi Pernikahan/Perkawinan

 • Pria / Laki-Laki
 • Berjumlah dua orang
 • Sudah dewasa / baligh
 • Mengerti maksud dari akad nikah
 • Hadir langsung pada acara akad nikah


6. Syarat-Syarat/Persyaratan Akad Nikah Yang Syah :

 • Ada ijab (penyerahan wali)
 • Ada qabul (penerimaan calon suami)
 • Ijab memakai kata nikah atau sinonim yang setara.
 • Ijab dan kabul jelas, saling berkaitan, satu majelis, tidak dalam ihrom haji/umroh.


PANTANGAN/LARANGAN Dalam Pernikahan/Perkawinan

 • Ada hubungan mahram antara calon mempelai pria dan wanita
 • Rukun nikah tidak terpenuhi
 • Ada yang murtad keluar dari agama islam


Title : RANGKAIAN BIMBINGAN PERNIKAHAN
Description : RUKUN ISLAM : Mengucap dua kalimah syahadah. Mendirikan solat. Berpuasa di bulan Ramadhan. Menunaikan zakat. Menunaikan haji di Mekah...
Rating : 4.5 stars based on 153 reviews
Ditulis oleh: BloggerUPS - Thursday, February 20, 2014

0 Response to "RANGKAIAN BIMBINGAN PERNIKAHAN"

Post a Comment