20 Sifat Wajib dan Mustahil Bagi Allah.

Sifat Wajib
Maksud
Sifat
 Wujud
Ada
Nafsiah
Qidam
Terdahulu
Salbiah
Baqa
Kekal
Salbiah
Mukhalafatuhu lilhawadis
Berbeda dengan makhluk-Nya
Salbiah
Qiyamuhu binafsih
Berdiri sendiri
Salbiah
Wahdaniyat
Esa (satu)
Salbiah
Qudrat
Kuasa
Ma'ani
Iradat
Berkehendak (berkemauan)
Ma'ani
Ilmu
Mengetahui
Ma'ani
Hayat
Hidup
Ma'ani
Sam'un
Mendengar
Ma'ani
Basar
Melihat
Ma'ani
Kalam
Berbicara
Ma'ani
Kaunuhu qaadiran
Keadaan-Nya yang berkuasa
Ma'nawiyah
Kaunuhu muriidan
Keadaan-Nya yang berkehendak menentukan
Ma'nawiyah
Kaunuhu 'aliman
Keadaan-Nya yang mengetahui
Ma'nawiyah
Kaunuhu hayyan
Keadaan-Nya yang hidup
Ma'nawiyah
Kaunuhu sami'an
Keadaan-Nya yang mendengar
Ma'nawiyah
Kaunuhu bashiiran
Keadaan-Nya yang melihat
Ma'nawiyah
Kaunuhu mutakalliman
Keadaan-Nya yang berbicara
Ma'nawiyah


Sifat Mustahil
Maksud
Adam
Tiada
Huduts
Baru
Fana
Berubah-ubah (akan binasa)
Mumathalatuhu lilhawadith
Menyerupai sesuatu
Qiamuhu bighairih
Berdiri-Nya dengan yang lain
Ta'addud
Lebih dari satu (berbilang)
Ajzun
Lemah
Karahah
Tidak berkemauan (terpaksa)
Jahlun
Bodoh
Al-Maut
Mati
Sami
Tuli
Al-Umyu
Buta
Al-Bukmu
Bisu
Kaunuhu ajizan
Keadaan-Nya yang lemah
Kaunuhu mukrahan
Keadaan-Nya yang tidak menentukan (terpaksa)
Kaunuhu jahilan
Keadaan-Nya yang bodoh
Kaunuhu mayitan
Keadaan-Nya yang mati
Kaunuhu ashamma
Keadaan-Nya yang tuli
Kaunuhu a'maa
Keadaan-Nya yang buta
Kaunuhu abkam
Keadaan-Nya yang bisu
Title : 20 Sifat Wajib dan Mustahil Bagi Allah.
Description : Sifat Wajib Maksud Sifat  Wujud Ada Nafsiah Qidam Terdahulu...
Rating : 4.5 stars based on 153 reviews
Ditulis oleh: BloggerUPS - Thursday, February 20, 2014

0 Response to "20 Sifat Wajib dan Mustahil Bagi Allah."

Post a Comment